Header picture of website (scenery)
Logo of Reluma International GmbH

Řešení, která využívají ze 100%pouze syntetický odpad

Všichni mluví o ochraně životního prostředí ‐ my toto praktikujeme a snižujeme tak emise CO2

About us: Reluma International GmbH - neustálý vývoj ekologického využití recyklovaných plastů

Cesta od myšlenky k produktu

Společnost Reluma byla založena v roce 1995 v Sasku na základě myšlenky ekologického využití recyklovaných materiálů a zahájila svoji činnost zpracováním recyklovaných plastů.

Výrobky této společnosti a výrobní procesy jsou od té doby neustále optimalizovány, což vede k vývoji vysoce spolehlivých výrobků vyráběných 100% z recyklovaných plastů.

Rozšíření výrobních linek a sortimentu výrobků

Počátečními produkty byly především palisády, lavičky, stoly a další produkty pro zahradnictví a terénní úpravy.

Rok 1997 byl začátkem vývoje a výroby profilů pro vodní stavitelství. Byla dokončena první výrobní linka na výrobu dlouhých profilů. Byly navrženy profily sloupu s podobnou pevnostní jako dřevěné sloupy. První test protihlukové bariéry, používající tento profil (s více než 1000 pilíři, dosáhl velmi slibných výsledků.

Rozšíření profilového sortimentu a rozšiřování oblastí použití vedlo k sortimentu, který přesahuje možnosti existujících recyklačních společností. Tyto produkty jsou dokonalou alternativou materiálů známých pro vodní stavby, terénní úpravy, pozemní stavby a inženýrské stavitelství.

Recyklační smyčka

Reorganizace a nový vývoj v roce 2011

Společnosti Reluma International GmbH a Reluma Produktion GmbH byly založeny v roce 2011. Vedené novými řídícími pracovníky s více než 20letými zkušenostmi v oblasti nakládání s odpady, likvidace odpadu a plastikářského průmyslu, zahájily tyto firmy svoji obchodní činnost výrobou produktů z Relumat2000™.

Společnost SK Kunststoffe GmbH byla začleněna do skupiny Reluma počátkem roku 2013. Od té doby společnost Reluma International GmbH distribuuje výrobky z SK plastu (sněhové značky, rozpěrky atd.) vyrobené z recyklovaných plastů.

Výrobní řada profilů Relumat2000™ se nyní pohybuje od jednoduchých prken na výstavbu verandy až po železniční pražce, které byly úspěšně testovány a uvedeny do provozu dopravními společnostmi v Drážďanech.

Naše cíle a naše cesta

Cílem skupiny Reluma je vytvořit smysluplné možnosti využití plastového odpadu, aby naši potomci mohli nadále užívat naši krásnou zemi.

 

Sídlo společnosti Großrückerswalde

Sídlo společnosti Großrückerswalde

Výroba

Výroba

Doprava a logistika

Doprava a logistika

 

 

 

Button Facebook Button Google Button YouTube
Reluma International GmbH © 2014 ‐ 2019   |   GTC   |   Prohlášení o ochrane soukromí   |   Právní upozornění

Relumat2000™: vysoce odolný stavební materiál budoucnosti vyrobený 100% z recyklovaného plastu