Header picture of website (scenery)
Logo of Reluma International GmbH

Řešení, která využívají ze 100%pouze syntetický odpad

Všichni mluví o ochraně životního prostředí ‐ my toto praktikujeme a snižujeme tak emise CO2

Aplikace: použití Relumat2000™ pri zemních pracích

Produkty Relumat2000™ mohou být použity pri ruzných zemních pracích: napríklad pro základy, chodby, schody, zábradlí, podlahy, stabilizace svahu, ochranné zdi.

Produkty Relumat2000™ mají celou radu využití v pozemním a stavebním inženýrství. Díky svým presvedcivým materiálovým parametrum lze Relumat2000™ použít i pro težké zemní práce.

Pile driving and installation work for debris protection wall

Pilotní hnací a montážní práce ochranných zdí

Základy / Základové prvky

Základové prvky cesty v písku

Základové prvky cesty v písku

Základové prvky pro promenádu

Základové prvky pro promenádu

Základové prvky pro plážovou terasu (Kemer, Turecko)

Základové prvky pro plážovou terasu (Kemer, Turecko)

Konstrukce terasy (materská školka)

Konstrukce terasy (materská školka)

Pilírový základ (dum)

Pilírový základ (dum)

Pilír prostupující strechou domu

Pilír prostupující strechou domu

Schody / Ochrana svahu / Zpevnení cesty

Návrh schodište (detailní pohled)

Návrh schodište (detailní pohled)

Návrh schodište a stavební etapy pro plážovou cestu

Návrh schodište a stavební etapy pro plážovou cestu

Ochranné steny (Turecko)

Ochranné steny (Turecko)

Stabilizace svahu

Stabilizace svahu

Lesní cesta se schody a zábradlím

Lesní cesta se schody a zábradlím

Ochrana svahu se zábradlím

Ochrana svahu se zábradlím

Mosty / dráhy / zábradlí

Mosty pro cyklisty a peší

Mosty pro cyklisty a peší

Mosty pro cyklisty a peší

Mosty pro cyklisty a peší

Most s dreveným zábradlím (zvetralý!)

Most s dreveným zábradlím (zvetralý!)

Obnova mostu s Relumat2000

Obnova mostu s Relumat2000

Zábradlí na detském hrišti

Zábradlí na detském hrišti

Most se zábradlím

Most se zábradlím

 

 

 

Button Facebook Button Google Button YouTube
Reluma International GmbH © 2014 ‐ 2019   |   GTC   |   Prohlášení o ochrane soukromí   |   Právní upozornění

Relumat2000™: vysoce odolný stavební materiál budoucnosti vyrobený 100% z recyklovaného plastu